logo

Welkom op onze site

De stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren werd in 1988 opgericht met als doel het tegengaan van druggebruik onder jongeren. Centraal bij alle door DPJ ontwikkelde activiteiten staat het streven om nieuwsgierige, experimenteergrage kinderen af te houden van het eerste druggebruik. In onze benadering naar jonge mensen stellen wij daarom voorop dat het leven zeer de moeite waard is; zozeer zelfs, dat het niet aangaat dit door diverse opiaten die uiterst schadelijke 'bijwerkingen' hebben, te laten verwoesten. DPJ realiseert al jaren succesvolle filmprojecten welke deel uitmaken van een lespakket dat onder scholen wordt verspreid.

Voor een nadere toelichting kunt u ons telefonisch bereiken;

070 3620703

Met behulp van het onderstaande keuze-menu, kunt u meer informatie vinden over de afzonderlijke projecten.