Cocaïne

Wat is Cocaïne?

Cocaïne, ook wel bekent onder andere namen zoals, Coke; sos of wit.

Door het gebruik van Cocaïne kan men zich vaak vrolijk en wakker voelen. De gebruiker ervaart dan meestal dat de vermoeidheid afneemt en concentratie omhoog gaat, waardoor ze de hele dag of nacht kunnen feesten, werken, sporten etc. met weinig rust. Voor vele verslaafden is dit de reden waarom ze het gebruiken, zodat ze het geld kunnen verdienen om nog meer te kopen.

Men voelt zich energieker en het zelfvertrouwen gaat omhoog,  waardoor ook het gevoel van “goed voelen” steeds meer wordt en jij je nog beter gaat voelen.

De meest bekende manier om Cocaïne te gebruiken is door het te snuiven. Soms komt het ook wel eens voor dat het wordt opgerookt of dat het direct in de bloedbaan wordt gespoten voor een sneller effect.

Gevolgen van Cocaïne gebruik

 • Het gebruik van Cocaïne kan problemen met hart en vaten veroorzaken of zelfs verergeren
 • Door de oppeppende eigenschappen van Cocaïne voelt men de effecten van alcohol steeds minder, waardoor men steeds meer gaat drinken.
 • Cocaïne is geestelijk afhankelijk doordat je steeds beter voelt waardoor je zonder Cocaïne het gevoel krijgt alsof er geen lol meer in het leven is.
 • Cocaïne neemt je eetlust af en je voelt je wakker. Dit kan leiden tot onvoldoende voeding en rust. Hierdoor wordt men vaker ziek.
 • De omgeving van gebruikers zien dat de gebruikers vaker veranderen van persoonlijkheid. Men raakt sneller geïrriteerd en zijn wat meer egoïstisch en arrogant.
 • Door zowel snuiven als roken van Cocaïne beschadig je daarmee je neusslijmvliezen en je longen. Je zult minder goed kunnen proeven en ruiken, wordt kort ademachtig en loopt een hoger risico om ziek te worden.
 • Het inspuiten van Cocaïne beschadigt je huid en zorgt voor littekens die (bijna) nooit meer weg zullen gaan en voor huidcomplicaties zorgen.
 • Je kunt in een psychose terecht komen door Cocaïne gebruik en verliest zicht op de werkelijkheid. Je zult dingen horen en zien die niet bestaan en kan jezelf of anderen in gevaar brengen.

Vooral bij jongeren zullen de hierboven beschreven gevolgen significant toenemen. De hersenen zijn nog in de ontwikkelingsstadia en worden zwaar beïnvloed. Daarnaast, mensen die een aanleg hebben voor psychose en mensen die niet goed in hun vel zitten kunnen cocaïne dan ook beter vermijden. Daarnaast zal de dosis altijd een grote rol spelen. Hoe hoger de dosis, hoe heviger en eventueel langer de “high” zal zijn.

Naar schatting heeft 1 op de 20 Nederlanders van 18 jaar en ouder ooit cocaïne gebruikt (5,2%), en heeft ongeveer 1 op de 50 Nederlanders van 18 jaar en ouder (1,8%) in het afgelopen jaar nog cocaïne gebruikt .

 • Het hoogste percentage in het laatste-jaar-gebruik ligt in de leeftijdsgroep 20-24 jaar.
 • Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van cocaïnegebruik in de algemene bevolking (15-64 jaar) tussen 2014 en 2017 is gestegen en in Nederland boven het Europese gemiddelde ligt).
 • Onder scholieren van 12-16 jaar van het voortgezet onderwijs daalde het ”ooit gebruikt” en het ”laatste maandgebruik”  tussen  2003  en  2015    Tussen  2011  en  2015  werden  geen  statistisch  significante verschillen gevonden.
 • In bepaalde groepen uitgaande jongeren en jong volwassenen wordt cocaïne relatief vaak gebruikt, en er zijn signalen voor een toename van de populariteit van cocaïne, met name in bepaalde kringen ‘bemiddelde’ uitgaanders en clubgangers.
 • In vergelijking met hun Europese leeftijdgenoten, ligt het ooitgebruik onder Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar rond het gemiddelde, maar de verschillen tussen de landen zijn klein.
 • In 2009/2010 was naar schatting ongeveer 1 op de 200 inwoners van de drie grootste steden van Nederland verslaafd aan crack.
 • Het aantal cliënten in de verslavingszorg met een cocaïneprobleem is tussen 2008 en 2015 gedaald.
 • Cocaïnegebruik leidt bij de grootschalige evenementen zelden tot een gezondheidsincident; daarentegen melden politieartsen ten opzichte van andere drugs relatief vaak een cocaïne-gerelateerd incident.
 • Onder de sterfgevallen gerelateerd aan cocaïne is het aandeel van de oudere gebruikers gestegen.
 • Het gemiddelde gehalte cocaïne in cocaïnepoeders is sinds 2011 gestegen en was in 2017 hoger dan in de jaren ervoor .
 • Het aandeel cocaïnepoeders dat is versneden met medicijnen neemt de laatste jaren af ten faveure van het aandeel zuivere cocaïnepoeders. In 2010 bevatte (meer dan) twee derde van de cocaïnepoeders van consumenten het versnijdingsmiddel levamisol, maar in 2016 en 2017 deed zich voor het eerst een opvallende en sterke daling voor, naar ongeveer 40% in 2017
LEES MEER

Lachgas

Wat is Lachgas?

Lachgas is een kleurloos en zoet-smakend gas. Het is een populaire drug en wordt door gebruikers vaak niet eens als drug gezien. Het gebruik van lachgas is in de afgelopen jaren significant toegenomen. Er is niet veel bekend over de implicaties van het gebruik van lachgas als recreatieve drug. Lachgas wordt door vele verschillende mensen gebruikt als recreatieve drug, maar het gebruik valt grotendeels bij jongeren en jong volwassenen.

Lachgas wordt vaak geïnhaleerd via een ballon in bijvoorbeeld een uitgaanssituatie. Het inhaleren van lachgas leidt tot roes(een situatie waarin je je anders voelt dan normaal). De gebruiker voelt een vorm van dronkenschap en is vaak dichtbij bewustzijnsverlies.

Gevolgen van het gebruik van Lachgas

 • Lachgas kan leiden tot een verslaving
 • Tijdens zwangerschap kan lachgas invloed hebben op de ontwikkeling van het foetus
 • Het verhoogt de kans op gevoelloosheid en tintelingen
 • Lachgas kan leiden tot bloedarmoede en neurologische stoornissen
 • Het kan leiden tot zuurstoftekort
 • Lachgas kan misselijkheid veroorzaken
 • Veelvoorkomend als gevolg van het gebruik van lachgas is duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn
 • Het gebruik van lachgas kan de ontwikkeling van het brein negatief beïnvloeden
 • Wetenschappelijk is er nog vrij weinig bekend, wat de consequenties zijn op oudere leeftijd

Feiten en cijfers

 • Onder de scholieren tussen de 12 en 16 jaar blijkt dat 8% procent wel eens lachgas heeft gebruikt.
 • 45% van de gebruikers van lachgas rapporteerden duizeligheid.
 • Verwardheid werd door 27% van de gebruikers ervaren.
 • Hoofdpijn werd ervaren door 25% van de gebruikers.
 • In 2018 zijn meerdere winkels gestopt met de verkoop van lachgaspatronen die gebruikt worden voor slagroomspuiten, omdat deze voor recreatie worden gebruikt en ingeademd.
 • 1 op de 20 volwassenen had in 2016 ooit lachgas gebruikt.

Welke maatregelen kunnen er getroffen worden om het gebruik van lachgas als drug te voorkomen onder jongeren?

 • De negatieve gevolgen van het gebruik van lachgas duidelijk maken aan jongeren
 • De gevaren van het langdurig en overtollig gebruik van lachgas benadrukken
 • Bij de opvoeding zorg dragen aan jongeren zodat zij weten dat zij nadenken over de consequenties van hun handelingen.
 • In additie is goede voorlichting en preventie door instituten en de overheid ook belangrijk om het gebruik van alle soorten drugs terug te dringen. Op deze manier wordt de ernst van het gebruik van deze drugs ook benadrukt.
LEES MEER

Cannabis (wiet)

Wat is Cannabis (wiet)?

Cannabis is een van de meest gebruikte drugs in Nederland. Ongeveer 25% van de Nederlandse volwassenen heeft wel eens wiet gerookt. Het is vaak het geval dat het gebruik van Cannabis tijdelijk of eens in de zoveel tijd is. Echter kan het gebruik van cannabis ook leiden tot grote problemen, zoals geheugenverlies bijvoorbeeld.

Het gebruik van cannabis veroorzaakt een aantal acute effecten, zoals het  zich high voelen, ontspanning, euforie en perceptuele veranderingen. Dit zijn de voornaamste redenen voor het gebruik van cannabis.

Cannabis kan op verschillende wijzen worden gebruikt. De meest voorkomende manieren zijn het roken, verdampen en eten.

Er zijn een aantal zorgwekkende zaken als het gaat om cannabisproducten. Ten eerste het feit dat uit studies is gebleken dat veel van de (illegaal) verkochte cannabisproducten niet zuiver zijn. Deze kunnen ernstigere complicaties veroorzaken dan wat ‘’zuiver’’ cannabis zou kunnen veroorzaken.

Dit mede omdat onzuivere cannabis bacteriën en schimmels kan bevatten, die bij inademing de longen kunnen aantasten.

Gevolgen van cannabisgebruik

 • Het roken van cannabis gaat vaak gepaard met ernstige klachten aan de luchtwegen en longen.
 • Doordat het roken van cannabis vaak gepaard gaat met tabak, wordt de kans op het ontwikkelen van verschillende vormen van kanker ook groter.
 • Door het gebruik van cannabis kan men afhankelijkheid ontwikkelen.
 • Het gebruik van cannabis verhoogt het risico op tabaksafhankelijkheid en andersom.
 • Het verdampen van cannabis heeft een sterker effect dan roken, waardoor de kans op overdosering sterk toeneemt.
 • De effecten van het eten van cannabis zijn worden vaak later bekend dan het roken of verdampen ervan, waardoor het moeilijk is om te bepalen welke dosis men inneemt. Dit kan dan ook weer leiden tot overdosering.
 • Cannabis vermindert de cognitieve vaardigheden, zoals het leervermogen en het vermogen tot aandacht.
 • Het verhoogt de hartslag.
 • Cannabis verhoogt de kans op het ontwikkelen van een psychotische stoornis, vooral als de persoon in kwestie hier een genetische aanleg voor heeft.
 • De effecten van het oraal innemen(eten) van cannabis worden vaak later bekend en houden vaak langer aan dan andere gebruikswijzen, waardoor de kans op ongelukken in het verkeer e.d. toeneemt.

De hierboven omschreven gevolgen en (gezondheids-) risico’s nemen significant toe als de gebruiker op jongere leeftijd begint met het gebruik. Daarnaast zijn de effecten van het gebruik van cannabis dosis afhankelijk, hoe groter de dosis, hoe sterker de effecten.

Feiten en cijfers

 • Bijna 9% van de gebruikers van cannabis ontwikkelt een afhankelijkheid hieraan.
 • Na alcohol en tabak is cannabis de meest gebruikte drug wereldwijd.
 • Ruim 17 miljoen (bijna 14%) van de Europese jongvolwassenen hebben in het afgelopen jaar cannabis gebruikt.
 • In Nederland hebben ongeveer 16% van de jongvolwassenen in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van cannabis
 • In Nederland gebruikte in 2016 één op vijftien volwassenen cannabis
 • Tussen 2011 en 2016 bedroeg het aantal verslaafden dat behoefte had aan behandeling voor cannabisgebruik circa 11.000
 • Er komen in de afgelopen periode steeds meer cannabisproducten op de markt die niet geschikt zijn voor productie.
 • In de Verenigde Staten bestaat het grootste deel van cannabis gerelateerde bezoeken aan de spoedeisende hulp uit jonge kinderen die per ongeluk cannabis hebben ingenomen.

Welke maatregelen kunnen worden genomen m.b.t. cannabis om de volksgezondheid te waarborgen?

 • Duidelijk etiketteren van cannabisproducten, met weergave van bijvoorbeeld sterkte en ingrediënten.
 • Waarschuwing labels, (mogelijke) gevolgen van cannabis op de verpakking duidelijk maken, net als bij sigaretten het geval is.
 • Duidelijk maken aan de bevolking welke factoren van invloed kunnen zijn op de gevolgen van het gebruik van cannabis. Denk aan: Persoonlijke factoren(genen), gebruiksfrequentie en geslacht.
 • Meer onderzoek naar de zuiverheid van cannabis en de complicaties die het gebruik van zowel zuivere als onzuivere cannabis kan veroorzaken.

In additie is goede voorlichting en preventie door instituten en de overheid ook belangrijk om het gebruik van alle soorten drugs terug te dringen. Op deze manier wordt de ernst van het gebruik van deze drugs ook benadrukt.

LEES MEER

Amfetamines

Wat zijn Amfetamines?

Amfetamine staat ook wel bekend onder de namen: Pep of Speed. Daarnaast heb je ook nog de zorgwekkende Crystal Meth.

Het is een oppeppend middel dat vaak in ”drugslabs” wordt gemaakt. Er zijn ook medische amfetamines.

In Amfetamine zit een stofje dat erg veel lijkt op het hormoon Adrenaline. Daarnaast lijkt het ook op een aantal neurotransmitters. Neurotransmitters zijn stofjes die voor elektrische signalen tussen de zenuwen zorgen.

Amfetamines komen vaak voor in de vorm van poeders, die gesnoven worden. Soms komt het ook voor in de vorm van pillen.

Bij het gebruik van een Amfetamine, kan men zich erg opgepept voelen en enorm veel zin hebben om te praten. Daarnaast vindt men het ook erg fijn om te dansen. Je bent scherper, vrolijker, hebt minder slaap en honger. Het is hierom een populaire partydrug, zodat men de hele nacht kan door dansen op festivals.

De zuiverheid van amfetamines kunnen erg nadelig worden beïnvloed door middelen zoals cafeïne of rattengif en andere producten. Dit komt doordat deze worden versneden voor een grotere opbrengst.

Door deze versnijdingen kunnen er ernstige complicaties optreden. In de ergste gevallen kan men in coma raken of zelfs overlijden aan een overdosis.

Gevolgen van gebruik van Amfetamines

 • Bij het snuiven van de amfetamines loopt men risico op ontstekingen in het neuslijmvlies en de longen
 • Na het snuiven van amfetamines treed het effect al na enkele minuten op, hierdoor kan men makkelijk risico lopen op een overdose
 • Gebruikers zweten vaker bij gebruik en oververhitten zonder het door te hebben
 • Door de oververhitting gaat men meer drinken, te veel drinken kan leiden tot een coma of je kunt er zelfs aan overlijden, al is het alleen maar water.
 • Bij gebruik op lange termijn kan men erectie problemen ontwikkelen.
 • Ook loopt men op lange termijn risico op hart, lever en nierproblemen
 • Gebruikers lopen een verhoogd risico op psychotische stoornissen zoals, waanzin, achterdocht, angstig, agressie. Ook kan dit het risico verhogen voor depressie.
 • Vaak zijn amfetamines versneden. Hierdoor kan men schadelijke of zelfs dodelijke producten in het lichaam krijgen en kunnen deze ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.
 • Een overdose is makkelijk te krijgen door de verschillen in kwaliteit van amfetamines. De ene pil kan sterker zijn dan de ander.

De hierboven beschreven gevolgen zijn naast dat het op jonge leeftijd, ook op de lange duur erg nadelig.  Amfetamine zijn vaak versneden met cafeïne of met andere gevaarlijke stoffen. Hierdoor zijn de doseringen lager en gevaarlijker dan men zou denken, waardoor gebruikers makkelijk kunnen overdosen door teveel te nemen. Ook kan het andersom gebeuren, gebruikers die voorheen laag gedoseerde (versneden) amfetamines gebruikten kunnen ineens een overdose krijgen doordat de amfetamines die niet versneden zijn, meer puur zijn.

LEES MEER

GHB

Wat is Gammahydroxyboterzuur (GHB)?

GHB is een kleur- en geurloze vloeistof dat wordt gebruikt als recreatieve en drug waarbij de kans op verslaving zeer hoog is. De drug wordt gemaakt met velgenreiniger en gootsteen ontstopper.

GHB is voornamelijk werkzaam in de hersenen en het wordt na inname opgenomen in het bloed. GHB is een stof met een lage dichtheid, waardoor het zeer makkelijk de hersenen bereikt.

GHB heeft in de hersenen invloed op andere signaalstoffen die daar worden aangemaakt. Een van die stoffen is serotonine, dat effect heeft op bijvoorbeeld emoties en eetlust. Daarnaast wordt de aanmaak van dopamine( zorgt voor blijdschap) beïnvloed.

Verder wordt GHB vaak gebruikt in combinatie met andere middelen. Zoals bijvoorbeeld alcohol, XTC, cannabis, ketamine, MDMA of slaapmiddelen. Hoewel de gevolgen van combinatiegebruik nog niet volledig zijn onderzocht, kan men wel concluderen dat het schadelijker is dan gebruik van de genoemde middelen afzonderlijk.

Gevolgen van het gebruik van GHB

 • Het zorgt voor verslaving.
 • Het afkicken van GHB is zeer moeilijk en leidt vaak tot terugval verschijnselen.
 • GHB vermindert de vruchtbaarheid.
 • Gebruik van GHB bevordert gewichtstoename.
 • Regelmatig gebruik van GHB kan leiden tot gewenning, waardoor men een hogere dosis in moet nemen voor hetzelfde effect. Dit kan op zijn beurt lijden tot een overdosis/vergiftiging.
 • Een vergiftiging kan o.a. leiden tot het falen van de hersenen, maag, ademhaling en het hart.
 • Het gebruik van GHB kan leiden tot misselijkheid, vertraagde ademhaling, verlaagde lichaamstemperatuur en verlies van bewustzijn.
 • Het kan leiden tot vergeetachtigheid
 • GHB kan zorgen voor hoofdpijn, duizeligheid, trilling
 • Hallucinaties en/of psychische stoornissen kunnen voorkomen tijdens het gebruik van GHB
 • Het kan leiden tot onbedoelde urinering of ontlasting
 • GHB kan zorgen voor ademhalingsproblemen en hartritmestoornissen
 • Ademhalingsproblemen, verlies van bewustzijn en hartritmestoornissen kunnen levensbedreigend zijn.

Gevolgen van verslaving aan GHB

Als men verslaafd is aan GHB, dan is vaak om de 3 uur een nieuwe dosis nodig. Als men die dosis dan niet binnenkrijgt kan men lijden aan onttrekkingsverschijnselen.

Deze kunnen zijn:

 • Trillen
 • Slapeloosheid
 • Zweten
 • Misselijkheid
 • Hallucinaties
 • Versnelde hartslag
 • Verhoogde bloeddruk

Deze verschijnselen kunnen soms meerdere weken aanhouden.

Ook onttrekking van GHB kan levensbedreigend zijn. In de meeste gevallen komt dit door dodelijke nierfalen als gevolg van spierafbraak.

Feiten en cijfers

 • 820 personen werden in 2015 behandeld vanwege GHB.
 • 80% van de GHB-patiënten was al eerder ingeschreven geweest bij de verslavingszorg.
 • 60% van deze patiënten hadden ook problemen gehad met andere drugs.
 • 167 patiënten hadden in 2015 een verslaving aan een ander middel en was de verslaving aan GHB op de tweede plaats.
 • In vergelijking met andere drugs zijn veel van de patiënten vrouwelijk, namelijk 32%.
 • In het afgelopen jaar (hier: 2016) gebruikte 1 op de 300 volwassenen GHB
 • GHB wordt minder gebruikt dan andere middelen, zoals bijvoorbeeld cannabis die door 1 op de 15 volwassenen wordt gebruikt.
 • 15% van respondenten(leeftijd 15-35 jaar) in een onlineonderzoek uit 2016 bleek ervaring te hebben met GHB.
 • In 2017 hing 22% van de gemelde drugsincidenten samen met GHB.
 • 33% van de patiënten hadden GHB gebruikt in combinatie met alcohol.

Welke maatregelen kunnen er getroffen worden om het gebruik van en terugval op GHB (onder jongeren) te verminderen?

Ruim 50% van de behandelde patiënten is binnen een jaar teruggevallen op het gebruik van GHB.

 • Hieruit kan geconcludeerd worden dat de behandeling (terugvalpreventie) bij veel patiënten niet goed werkt. Mogelijk zal deze herzien moeten worden.

Veel GHB-gebruikers (vooral jongeren) maken kennis met GHB tijdens het uitgaan. Wellicht moeten er striktere controles komen in clubs/uitgaansplaatsen. Daarnaast moeten ouders de toezicht op hun kinderen versterken.

In additie is goede voorlichting en preventie door instituten en de overheid ook belangrijk om het gebruik van alle soorten drugs terug te dringen. Op deze manier wordt de ernst van het gebruik van deze drugs ook benadrukt.

LEES MEER

Ecstasy (XTC)

Wat is XTC?

XTC is een van de meest gebruikte drugs in Nederland. De gebruikers van XTCzijn grotendeels jongeren. XTCwordt ingenomen in de vorm van een pil, meestal op feesten en tijdens het uitgaan. Het gebruik van XTCgeeft de gebruiker een wakker en opgewekt gevoel. Verder beïnvloed xtc het bewustzijn van de gebruiker. Waarnemingen zijn anders, dan zij daadwerkelijk zijn.

Mogelijke gevolgen van XTC

 • Verwijdt de pupillen van de gebruiker.
 • Kan leiden tot een verslaving.
 • Door gebruik van XTCkan je schade toebrengen aan je lever en nieren.
 • Het kan de hersenen aantasten.
 • XTC kan leiden tot geheugenverlies.
 • Verlies van concentratievermogen.
 • Het verhoogt de hartslag de lichaamstemperatuur.
 • Het gebruik van XTC kan door de verhoogde lichaamstemperatuur leiden tot oververhitting.
 • XTC vermindert de eetlust.
 • Een droge mond en keel.
 • Door de droge mond en keel kan men meer drinken wat kan leiden tot watervergiftiging.
 • Het gebruik van XTC kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid, benauwdheid.
 • XTC vermindert je reactievermogen.
 • Bestaande stoornissen en depressies kunnen verslechteren of zelfs stoornissen en depressies doen ontstaan.
 • Het gebruik van XTC is schadelijk voor je gebit.
 • Doordat het gebruik van XTC de hersenen kan aantasten, verhoogt het de overlijdenskans.

Feiten en cijfers

 • 1% van de 12 tot 16 jarigen heeft een ervaring met XTC.

In 2018 bleek:

 • 19% van Nederlandse bevolking tussen de 20 en 24 jaar heeft ooit wel eens XTC gebruikt.
 • 9% van Nederlandse bevolking tussen de 40 en 49 jaar heeft ooit wel eens XTC gebruikt.
 • 18% van Nederlandse bevolking tussen de 30 en 39 jaar heeft ooit wel eens XTC gebruikt.
 • 3% van Nederlandse bevolking tussen de 50 en 64 jaar heeft ooit wel eens XTC gebruikt.

In 2016 bleek dat van de jongeren (15-35 jaar) die in het afgelopen jaar wel eens uit waren geweest:

 • 55% wel eens XTC heeft gebruikt
 • 46% XTC heeft gebruikt in het afgelopen jaar
 • 18% XTC heeft gebruikt in de afgelopen maand

 

Welke maatregelen kunnen er getroffen worden om het gebruik van XTC te voorkomen onder jongeren?

 • Ouder hebben veel invloed op hoe hun kinderen de wereld zien. Een goede opvoeding is de basis voor het voorkomen dat jongeren gevaarlijke drugs gaan gebruiken.
 • Verder is het belangrijk dat jongeren goed begrijpen welke risico’s zij (kunnen) lopen als zij gebruik maken van XTC. Deze voorlichting zal vooral moeten komen van de ouders en de scholen.
 • In additie is goede voorlichting en preventie door instituten en de overheid ook belangrijk om het gebruik van alle soorten drugs terug te dringen. Op deze manier wordt de ernst van het gebruik van deze drugs ook benadrukt.
LEES MEER