Cannabis, de fabels en de feiten

Velen onder u zullen de zinsnede 'een pilsje is erger dan een jointje' wel eens gehoord hebben. Vooral onder de jeugdige gebruikers leeft deze veronderstelling, temeer daar Nederland een gedoogbeleid hanteert inzake diverse cannabis soorten en preparaten en deze tezamen kwalificeert onder de noemer 'soft-drugs'. D.P.J. ging op onderzoek uit en ontdekte hoe soft 'SOFT' is. In 'Cannabis, de fabels en de feiten' volgt Marieke van Ginneken (Idols) het spoor vanaf de vrolijke en tevreden gebruiker ('Lang leve de lol' en 'Blow er maar op los') via de medische wetenschap naar een aantal jongeren die, door in het verleden overmatig gebruik, hun toekomst dreigden te verliezen. Vooral de populaire, 'wetenschappelijk veredelde' soort, bekend onder de naam nederwiet, vormt volgens de inzichten van D.P.J. een ernstige bedreiging voor jonge gebruikers. De heftige werking vertroebelt hun inzicht en maakt hen tot potentieel consument van zwaardere middelen. Bovendien heeft medisch wetenschappelijk onderzoek, onomstotelijk aangetoond dat regelmatig gebruik van cannabis kan leiden tot vormen van psychose en/of schizofrenie. Conclusie: Cannabis & Co zijn minder 'soft' dan haar aanhangers willen doen geloven.