DPJ-BULLETIN zomer2019

"Voortgang huidig filmproject"

  Stichting DPJ houdt zich reeds vele jaren bezig met het realiseren van filmprojecten op het gebied van drugspreventie.

De films "Geen weg terug voor Jolanda", "Iedere dag is gratis", "The XTC-Files" en "Cannabis, de fabels en de feiten" hebben inmiddels verschillende nationale en internationale prijzen gewonnen en hebben ieder voor zich hun werk gedaan als onderdeel van een lespakket, dat kosteloos is verspreid op alle scholen van het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland.

Zoals in een eerder stadium reeds vermeld, zijn wij enige tijd geleden gestart met de verspreiding van onze dvd-box. Hierin zijn alle vier de thema-projecten gebundeld, vergezeld van een docentenhandleiding. Het aantal aanvragen uit het onderwijs, als reactie op een schriftelijke mailing, om met dit materiaal te mogen werken was overweldigend en dankzij de ondersteuning vanuit alle lagen van de bevolking - met het Nederlandse bedrijfsleven voorop - hebben wij inmiddels een ruime meerderheid van de basis- en voortgezet onderwijs scholen in Nederland kunnen voorzien van dit pakket.

Wij waren dan ook enorm verheugd met de vele positieve reacties die wij naar aanleiding van het project vanuit het onderwijs, alsmede diverse instellingen van politie en justitie die met ons project werken, hebben mogen ontvangen.

Omdat wij met het oog op eventuele vervolgprojecten vooral tegemoet willen komen aan de wensen van de mensen en instanties die in de praktijk van ons materiaal gebruik maken, hebben wij deze reacties tevens gebruikt om te kunnen achterhalen waar volgens deze mensen in de nabije toekomst de grootste aandacht aan gegeven dient te worden. Wat daarbij direct naar voren is gekomen, is de grote ongerustheid die er heerst met betrekking tot het cocaïnegebruik onder scholieren.

Hoewel cocaïne bij een groot deel van de bevolking, inclusief onze doelgroep, in meer of mindere mate een bekend verschijnsel is, wordt het kennelijk als zeer zinvol gezien hier extra de aandacht op te vestigen. Niet in het minst vanwege het zeer agressieve karakter van deze vorm van drugsgebruik.

Daarom is dan ook het besluit genomen een nieuw filmprogramma te realiseren met cocaïnegebruik als hoofdthema. Wij hebben wederom voor een filmproject gekozen, omdat dit, mits op de juiste manier toegepast, volgens ons en de mensen uit het onderwijs nog steeds het meest ideale medium is om de doelgroep op een heldere, overtuigende en confronterende manier aan het denken te zetten.

Volgend op het besluit een nieuw filmproject te realiseren, zijn wij met zowel de inhoudelijke als de wetenschappelijke research begonnen, wat als basis moest dienen voor de focus die wij voor ogen hadden met betrekking tot deze problematiek, namelijk; "Cocaïnegebruik en de gevolgen op het hart, het hoofd (de hersenen) en het gedrag".

Inmiddels is de nieuwe film, met als titel "Cocaïne, de witte waan" gerealiseerd en zijn wij begonnen met de verspreiding van dit nieuwe project naar de scholen in Nederland.

De vele reacties die wij tot op heden hebben mogen ontvangen, bevestigen nogmaals het beeld dat wij hadden, namelijk dat het drugsprobleem leeft onder zowel de jongeren als de volwassenen in Nederland. Om aan te geven met welk enthousiasme ons programma door het onderwijs wordt ontvangen, hebben wij hieronder enkele korte reacties van diverse scholen geplaatst.

Wij hopen, gesteund door deze reacties en de vele spontane ideeën die hieraan gekoppeld zijn, ook van onze toekomstige projecten voltreffers te kunnen maken; projecten die op een minstens zo goede respons kunnen rekenen als de programma's die hieraan vooraf gingen. Want dat is iets waar wij het volste vertrouwen in hebben, in de wetenschap dat u achter ons staat.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting D.P.J.

 

 

"Elk jaar merk ik, dat de leerlingen erg onder de indruk zijn van de films"                                     CSG Calvijn, Rotterdam

"Als leerkracht van groep 8 van onze school maak ik reeds vele jaren gebruik van uw drugspreventiefilms. Ieder jaar opnieuw bemerk ik dat de films een grote impact hebben op de leerlingen"                                                                                                                                  BS De Zonnewijzer, Roermond

"Ik merk dat dit onderwerp enorm leeft bij veel kinderen. Het is belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden"                                                                                                           Kandinsky College, Molenhoek

"Wij zullen de dvd's zeker gaan gebruiken in het tweede leerjaar bij het vak 'mens & natuur'. Hartelijk dank!"                                                                                                                                  Leidsche Rijn College, Utrecht

"De films hebben grote indruk gemaakt op de kinderen en hebben tot serieuze groepsgesprekken geleid"                                                                                                                                       OBS De Opslach, Franeker

"Wij zijn erg blij met deze dvd-box om zaken realistisch in beeld te brengen, hartelijk dank hiervoor!" SBO De Leye, Breda

"Prima materiaal, bedankt!"                                                                                                         Grotius College, Delft

"Wij zijn blij met de materialen en hebben het een vaste plek gegeven in het lesstofaanbod"              SBO De Oostvogel, Gouda

"Ik vind het een uitstekend initiatief, bedankt voor het onderwijspakket!"                                        Theo Thijssenschool, Zierikzee

"Ik zal de dvd's ook dit jaar weer gebruiken om schoolverlaters te waarschuwen voor de gevaren van allerlei soorten drugs"                                                                                                               SBO De Opstap, Venlo

"Deze school is jullie zeer dankbaar"                                                                                    Ulenhofcollege, Vorden

"De dvd-box heeft zijn nut bewezen als het onderwerp drugsproblematiek behandeld wordt. Het is een prettige ondersteuning om discussies uit te lokken en om bepaalde situaties te verduidelijken"  Reconvalescentenschool, Rotterdam

"Wij zijn erg positief over dit project en zouden zelfs nog meer aan preventie willen doen"                  OBS De Tweemaster, Leek

"Het is erg informatief en duidelijk. Ik heb het zeer goed kunnen gebruiken. Het past bij de leeftijd die er 'straks' mee in aanraking kan komen en ook de verwerking past"                                            BS 't Reuvelt, Grubbevorst

"Sterk punt is dat er heel realistisch wordt voorgelicht"                                                                     Mgr. Zwijssenschool, Kampen

"Ieder jaar maak ik gebruik van uw dvd-box. Naar aanleiding hiervan vindt er een uitvoerig gesprek plaats in de groep. De kinderen zijn erg onder de indruk van de gevolgen van het gebruik en ook dit jaar zal ik de films weer met de groep 'beleven'."                                                                          BS De Buut, Nijmegen

"Wij gebruiken de serie dvd's in onze bovenbouwgroepen. Het materiaal sluit goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Mede door uw materiaal proberen wij de kinderen buiten de drugsproblematiek te houden. Wij als school zijn erg blij met de stichting D.P.J."                            Praktijkschool De Polsstok, Alkmaar

"Met name de dvd's zijn ingeslagen als een bom. Ik ben ervan overtuigd, dat de voorlichting ook onze kinderen bewuster maakt, bedankt hiervoor! "                                                                        VSO De Alk, Alkmaar

"De leerlingen zijn erdoor geraakt en het geeft dan ook veel gespreksstof"                                     Willem Alexanderschool, Amstelveen

"Mochten er nieuwe projecten worden uitgebracht, dan houd ik me zeker aanbevolen!"                       OBS D'n Boogaard, Geldermalsen