Wat doet DPJ tijdens de voorlichting

De leerlingen worden onderverdeeld in groepen en kiezen gezamenlijk een onderwerp uit, zoals: Cannabis, Lachgas, XTC, etc.

Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met een DPJ vrijwilliger om een presentatie te maken. In samenwerking met de vrijwilligers kunnen de leerlingen een scala aan hulpmiddelen gebruiken. Denk hierbij aan: Video materiaal, brochures, ervaringsdeskundigen en vele andere middelen.

Daarnaast kunnen leerlingen ook buiten school hun informatie opdoen. Dit zijn bijzondere momenten voor uw leerlingen omdat zij dus zelf verantwoordelijk zijn voor de informatie en het beste van zichzelf naar boven halen, wat een diepe indruk achter laat in de zelfontwikkeling van uw leerlingen, zowel persoonlijk als in teamverband. Aan het eind van het project geven de leerlingen zelf voorlichting aan anderen en indien mogelijk ook aan hun eigen ouders. Zo brengen wij het thema ook thuis onder de aandacht!

Waarom Drugsvoorlichting?

Waarom Drugsvoorlichting?

Aandacht besteden aan de workshop “Verslaving en gedrag” is belangrijk, vooral op jonge leeftijd. Jongeren worden steeds op jongere leeftijd blootgesteld aan de verslavingen van drugs en alcohol. Het is een alsmaar groeiend probleem onder jongeren die met steeds meer problemen gaan kampen.

Wij zien dat veel jongeren profijt hebben van de dynamische workshops en zij doen dit met plezier samen met onze vrijwilligers.

Met onze ervaringsdeskundigheid en professionaliteit halen wij zo veel mogelijk uit de leerlingen om onze boodschap goed over te brengen.

Wij zouden het een eer vinden om onze workshop bij u op school te mogen introduceren.

Praktische Info

Praktische info

De duur van een workshop: 1 volledige dag(van 9 tot 16 uur) of 2 dagdelen.

Waardering: Om leerlingen gemotiveerd te houden vinden wij het belangrijk dat er waarde aan hun activiteiten worden gehecht door bijv. het geven van een cijfer of certificaat ter participatie. Op deze manier kan men later in de toekomst nog altijd terugkijken naar dit moment.

Benodigde faciliteiten: Lokalen, Aula (voor een voltallige vergadering en presentatie)

Benodigd personeel:  docenten en 1 hoofd-aanspreekpunt voor vrijwilligers indien nodig kan hier in overleg worden getreden.