Wie zijn we

Ons website-adres is: https://stichtingdpj.nl.

Privacy statement

Stichting DPJ (“wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Jouw naam, adres en woonplaats;
 • Jouw telefoonnummer en e-mail adres;
 • Jouw geboortedatum;
 • Jouw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons;
 • Jouw voorkeur en afkeur als donateur met betrekking tot onze communicatiekanalen en frequentie;
 • Jouw financiële gegevens, rekeningnummer, betaalwijze en verrichte betalingen.

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van jouw donatie;
 • Het bedanken voor jouw donatie en je informeren over ons werk en soms ook vragen we je om ons (opnieuw) te steunen;
 • Het vastleggen en analyseren van jouw giften en voorkeuren ten behoeve van onze management-informatie, onze product- en dienstontwikkeling en het bepalen van onze algemene strategie;
 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Het behandelen van geschillen en het (doen) uitoefenen van controle.
 • Stichting DPJ kan jouw e-mailadres gebruiken voor custom audience targeting via Facebook. Dit houdt in dat wij een specifieke doelgroep (een custom audience) aanmaken door e-mailadressen uit onze database te uploaden in de advertising-tool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien of juist niet. Zie hier meer informatie over Custom Audiences.

Indien je geen deel uit wilt maken van een custom audience, kun je dit uiteraard kenbaar maken via het volgende e-mailadres: info@stichtingdpj.nl  Het Stichting DPJ zal jouw e-mailadres en/of telefoonnummer dan niet langer gebruiken voor custom audience targeting via Facebook. Het Stichting DPJ kan er niet voor in staan dat je binnen Facebook helemaal geen advertenties meer van Stichting DPJ getoond zult krijgen, omdat wij niet bij alle Facebookcampagnes gebruik maken van custom audience targeting.

Wil je weten waarom jij een bepaalde advertentie van Stichting DPJ getoond krijgt op Facebook? Klik dan door op de advertentie. Facebook maakt inzichtelijk waarom jij de advertentie te zien krijgt. Ook kan je via de instellingen van Facebook je advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent.

Ontvangers

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze je gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie;
 • Derden: bewerkers, zoals direct marketing bureaus en bureaus voor data-analyse.
 • Stichting DPJ kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren.

Wij geven jouw persoonsgegevens  niet door voor commerciële doeleinden en wij geven jouw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

E-mail

Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Stichting DPJ hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Stichting DPJ maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Stichting DPJ haar informatie aan jou verder optimaliseren, beter afstemmen op jouw interesses en gebruiken voor fondsenwervende campagnes. We gebruiken Close Alert om feedback te verzamelen over onze e-mails. Deze feedback gebruiken we om onze e-mails te verbeteren en om betere service te bieden aan de lezers van e-mails. Wil je minder of geen e-mail ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan elk bericht dat je ontvangt, of door contact op te nemen met ons via onderstaande contactgegevens.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Jouw rechten                                            

Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens, deze laten corrigeren of – onder specifieke omstandigheden – laten wissen, de verwerking daarvan te laten beperken of deze overgedragen te krijgen. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van Stichting DPJ ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencoördinator (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 6 april 2020

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.