Wat is XTC?

XTC is een van de meest gebruikte drugs in Nederland. De gebruikers van XTCzijn grotendeels jongeren. XTCwordt ingenomen in de vorm van een pil, meestal op feesten en tijdens het uitgaan. Het gebruik van XTCgeeft de gebruiker een wakker en opgewekt gevoel. Verder beïnvloed xtc het bewustzijn van de gebruiker. Waarnemingen zijn anders, dan zij daadwerkelijk zijn.

Mogelijke gevolgen van XTC

 • Verwijdt de pupillen van de gebruiker.
 • Kan leiden tot een verslaving.
 • Door gebruik van XTCkan je schade toebrengen aan je lever en nieren.
 • Het kan de hersenen aantasten.
 • XTC kan leiden tot geheugenverlies.
 • Verlies van concentratievermogen.
 • Het verhoogt de hartslag de lichaamstemperatuur.
 • Het gebruik van XTC kan door de verhoogde lichaamstemperatuur leiden tot oververhitting.
 • XTC vermindert de eetlust.
 • Een droge mond en keel.
 • Door de droge mond en keel kan men meer drinken wat kan leiden tot watervergiftiging.
 • Het gebruik van XTC kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid, benauwdheid.
 • XTC vermindert je reactievermogen.
 • Bestaande stoornissen en depressies kunnen verslechteren of zelfs stoornissen en depressies doen ontstaan.
 • Het gebruik van XTC is schadelijk voor je gebit.
 • Doordat het gebruik van XTC de hersenen kan aantasten, verhoogt het de overlijdenskans.

Feiten en cijfers

 • 1% van de 12 tot 16 jarigen heeft een ervaring met XTC.

In 2018 bleek:

 • 19% van Nederlandse bevolking tussen de 20 en 24 jaar heeft ooit wel eens XTC gebruikt.
 • 9% van Nederlandse bevolking tussen de 40 en 49 jaar heeft ooit wel eens XTC gebruikt.
 • 18% van Nederlandse bevolking tussen de 30 en 39 jaar heeft ooit wel eens XTC gebruikt.
 • 3% van Nederlandse bevolking tussen de 50 en 64 jaar heeft ooit wel eens XTC gebruikt.

In 2016 bleek dat van de jongeren (15-35 jaar) die in het afgelopen jaar wel eens uit waren geweest:

 • 55% wel eens XTC heeft gebruikt
 • 46% XTC heeft gebruikt in het afgelopen jaar
 • 18% XTC heeft gebruikt in de afgelopen maand

 

Welke maatregelen kunnen er getroffen worden om het gebruik van XTC te voorkomen onder jongeren?

 • Ouder hebben veel invloed op hoe hun kinderen de wereld zien. Een goede opvoeding is de basis voor het voorkomen dat jongeren gevaarlijke drugs gaan gebruiken.
 • Verder is het belangrijk dat jongeren goed begrijpen welke risico’s zij (kunnen) lopen als zij gebruik maken van XTC. Deze voorlichting zal vooral moeten komen van de ouders en de scholen.
 • In additie is goede voorlichting en preventie door instituten en de overheid ook belangrijk om het gebruik van alle soorten drugs terug te dringen. Op deze manier wordt de ernst van het gebruik van deze drugs ook benadrukt.