Wat is Cannabis (wiet)?

Cannabis is een van de meest gebruikte drugs in Nederland. Ongeveer 25% van de Nederlandse volwassenen heeft wel eens wiet gerookt. Het is vaak het geval dat het gebruik van Cannabis tijdelijk of eens in de zoveel tijd is. Echter kan het gebruik van cannabis ook leiden tot grote problemen, zoals geheugenverlies bijvoorbeeld.

Het gebruik van cannabis veroorzaakt een aantal acute effecten, zoals het  zich high voelen, ontspanning, euforie en perceptuele veranderingen. Dit zijn de voornaamste redenen voor het gebruik van cannabis.

Cannabis kan op verschillende wijzen worden gebruikt. De meest voorkomende manieren zijn het roken, verdampen en eten.

Er zijn een aantal zorgwekkende zaken als het gaat om cannabisproducten. Ten eerste het feit dat uit studies is gebleken dat veel van de (illegaal) verkochte cannabisproducten niet zuiver zijn. Deze kunnen ernstigere complicaties veroorzaken dan wat ‘’zuiver’’ cannabis zou kunnen veroorzaken.

Dit mede omdat onzuivere cannabis bacteriën en schimmels kan bevatten, die bij inademing de longen kunnen aantasten.

Gevolgen van cannabisgebruik

 • Het roken van cannabis gaat vaak gepaard met ernstige klachten aan de luchtwegen en longen.
 • Doordat het roken van cannabis vaak gepaard gaat met tabak, wordt de kans op het ontwikkelen van verschillende vormen van kanker ook groter.
 • Door het gebruik van cannabis kan men afhankelijkheid ontwikkelen.
 • Het gebruik van cannabis verhoogt het risico op tabaksafhankelijkheid en andersom.
 • Het verdampen van cannabis heeft een sterker effect dan roken, waardoor de kans op overdosering sterk toeneemt.
 • De effecten van het eten van cannabis zijn worden vaak later bekend dan het roken of verdampen ervan, waardoor het moeilijk is om te bepalen welke dosis men inneemt. Dit kan dan ook weer leiden tot overdosering.
 • Cannabis vermindert de cognitieve vaardigheden, zoals het leervermogen en het vermogen tot aandacht.
 • Het verhoogt de hartslag.
 • Cannabis verhoogt de kans op het ontwikkelen van een psychotische stoornis, vooral als de persoon in kwestie hier een genetische aanleg voor heeft.
 • De effecten van het oraal innemen(eten) van cannabis worden vaak later bekend en houden vaak langer aan dan andere gebruikswijzen, waardoor de kans op ongelukken in het verkeer e.d. toeneemt.

De hierboven omschreven gevolgen en (gezondheids-) risico’s nemen significant toe als de gebruiker op jongere leeftijd begint met het gebruik. Daarnaast zijn de effecten van het gebruik van cannabis dosis afhankelijk, hoe groter de dosis, hoe sterker de effecten.

Feiten en cijfers

 • Bijna 9% van de gebruikers van cannabis ontwikkelt een afhankelijkheid hieraan.
 • Na alcohol en tabak is cannabis de meest gebruikte drug wereldwijd.
 • Ruim 17 miljoen (bijna 14%) van de Europese jongvolwassenen hebben in het afgelopen jaar cannabis gebruikt.
 • In Nederland hebben ongeveer 16% van de jongvolwassenen in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van cannabis
 • In Nederland gebruikte in 2016 één op vijftien volwassenen cannabis
 • Tussen 2011 en 2016 bedroeg het aantal verslaafden dat behoefte had aan behandeling voor cannabisgebruik circa 11.000
 • Er komen in de afgelopen periode steeds meer cannabisproducten op de markt die niet geschikt zijn voor productie.
 • In de Verenigde Staten bestaat het grootste deel van cannabis gerelateerde bezoeken aan de spoedeisende hulp uit jonge kinderen die per ongeluk cannabis hebben ingenomen.

Welke maatregelen kunnen worden genomen m.b.t. cannabis om de volksgezondheid te waarborgen?

 • Duidelijk etiketteren van cannabisproducten, met weergave van bijvoorbeeld sterkte en ingrediënten.
 • Waarschuwing labels, (mogelijke) gevolgen van cannabis op de verpakking duidelijk maken, net als bij sigaretten het geval is.
 • Duidelijk maken aan de bevolking welke factoren van invloed kunnen zijn op de gevolgen van het gebruik van cannabis. Denk aan: Persoonlijke factoren(genen), gebruiksfrequentie en geslacht.
 • Meer onderzoek naar de zuiverheid van cannabis en de complicaties die het gebruik van zowel zuivere als onzuivere cannabis kan veroorzaken.

In additie is goede voorlichting en preventie door instituten en de overheid ook belangrijk om het gebruik van alle soorten drugs terug te dringen. Op deze manier wordt de ernst van het gebruik van deze drugs ook benadrukt.