Wat is Cocaïne?

Cocaïne, ook wel bekent onder andere namen zoals, Coke; sos of wit.

Door het gebruik van Cocaïne kan men zich vaak vrolijk en wakker voelen. De gebruiker ervaart dan meestal dat de vermoeidheid afneemt en concentratie omhoog gaat, waardoor ze de hele dag of nacht kunnen feesten, werken, sporten etc. met weinig rust. Voor vele verslaafden is dit de reden waarom ze het gebruiken, zodat ze het geld kunnen verdienen om nog meer te kopen.

Men voelt zich energieker en het zelfvertrouwen gaat omhoog,  waardoor ook het gevoel van “goed voelen” steeds meer wordt en jij je nog beter gaat voelen.

De meest bekende manier om Cocaïne te gebruiken is door het te snuiven. Soms komt het ook wel eens voor dat het wordt opgerookt of dat het direct in de bloedbaan wordt gespoten voor een sneller effect.

Gevolgen van Cocaïne gebruik

 • Het gebruik van Cocaïne kan problemen met hart en vaten veroorzaken of zelfs verergeren
 • Door de oppeppende eigenschappen van Cocaïne voelt men de effecten van alcohol steeds minder, waardoor men steeds meer gaat drinken.
 • Cocaïne is geestelijk afhankelijk doordat je steeds beter voelt waardoor je zonder Cocaïne het gevoel krijgt alsof er geen lol meer in het leven is.
 • Cocaïne neemt je eetlust af en je voelt je wakker. Dit kan leiden tot onvoldoende voeding en rust. Hierdoor wordt men vaker ziek.
 • De omgeving van gebruikers zien dat de gebruikers vaker veranderen van persoonlijkheid. Men raakt sneller geïrriteerd en zijn wat meer egoïstisch en arrogant.
 • Door zowel snuiven als roken van Cocaïne beschadig je daarmee je neusslijmvliezen en je longen. Je zult minder goed kunnen proeven en ruiken, wordt kort ademachtig en loopt een hoger risico om ziek te worden.
 • Het inspuiten van Cocaïne beschadigt je huid en zorgt voor littekens die (bijna) nooit meer weg zullen gaan en voor huidcomplicaties zorgen.
 • Je kunt in een psychose terecht komen door Cocaïne gebruik en verliest zicht op de werkelijkheid. Je zult dingen horen en zien die niet bestaan en kan jezelf of anderen in gevaar brengen.

Vooral bij jongeren zullen de hierboven beschreven gevolgen significant toenemen. De hersenen zijn nog in de ontwikkelingsstadia en worden zwaar beïnvloed. Daarnaast, mensen die een aanleg hebben voor psychose en mensen die niet goed in hun vel zitten kunnen cocaïne dan ook beter vermijden. Daarnaast zal de dosis altijd een grote rol spelen. Hoe hoger de dosis, hoe heviger en eventueel langer de “high” zal zijn.

Naar schatting heeft 1 op de 20 Nederlanders van 18 jaar en ouder ooit cocaïne gebruikt (5,2%), en heeft ongeveer 1 op de 50 Nederlanders van 18 jaar en ouder (1,8%) in het afgelopen jaar nog cocaïne gebruikt .

 • Het hoogste percentage in het laatste-jaar-gebruik ligt in de leeftijdsgroep 20-24 jaar.
 • Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van cocaïnegebruik in de algemene bevolking (15-64 jaar) tussen 2014 en 2017 is gestegen en in Nederland boven het Europese gemiddelde ligt).
 • Onder scholieren van 12-16 jaar van het voortgezet onderwijs daalde het ”ooit gebruikt” en het ”laatste maandgebruik”  tussen  2003  en  2015    Tussen  2011  en  2015  werden  geen  statistisch  significante verschillen gevonden.
 • In bepaalde groepen uitgaande jongeren en jong volwassenen wordt cocaïne relatief vaak gebruikt, en er zijn signalen voor een toename van de populariteit van cocaïne, met name in bepaalde kringen ‘bemiddelde’ uitgaanders en clubgangers.
 • In vergelijking met hun Europese leeftijdgenoten, ligt het ooitgebruik onder Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar rond het gemiddelde, maar de verschillen tussen de landen zijn klein.
 • In 2009/2010 was naar schatting ongeveer 1 op de 200 inwoners van de drie grootste steden van Nederland verslaafd aan crack.
 • Het aantal cliënten in de verslavingszorg met een cocaïneprobleem is tussen 2008 en 2015 gedaald.
 • Cocaïnegebruik leidt bij de grootschalige evenementen zelden tot een gezondheidsincident; daarentegen melden politieartsen ten opzichte van andere drugs relatief vaak een cocaïne-gerelateerd incident.
 • Onder de sterfgevallen gerelateerd aan cocaïne is het aandeel van de oudere gebruikers gestegen.
 • Het gemiddelde gehalte cocaïne in cocaïnepoeders is sinds 2011 gestegen en was in 2017 hoger dan in de jaren ervoor .
 • Het aandeel cocaïnepoeders dat is versneden met medicijnen neemt de laatste jaren af ten faveure van het aandeel zuivere cocaïnepoeders. In 2010 bevatte (meer dan) twee derde van de cocaïnepoeders van consumenten het versnijdingsmiddel levamisol, maar in 2016 en 2017 deed zich voor het eerst een opvallende en sterke daling voor, naar ongeveer 40% in 2017