Wat is Lachgas?

Lachgas is een kleurloos en zoet-smakend gas. Het is een populaire drug en wordt door gebruikers vaak niet eens als drug gezien. Het gebruik van lachgas is in de afgelopen jaren significant toegenomen. Er is niet veel bekend over de implicaties van het gebruik van lachgas als recreatieve drug. Lachgas wordt door vele verschillende mensen gebruikt als recreatieve drug, maar het gebruik valt grotendeels bij jongeren en jong volwassenen.

Lachgas wordt vaak geïnhaleerd via een ballon in bijvoorbeeld een uitgaanssituatie. Het inhaleren van lachgas leidt tot roes(een situatie waarin je je anders voelt dan normaal). De gebruiker voelt een vorm van dronkenschap en is vaak dichtbij bewustzijnsverlies.

Gevolgen van het gebruik van Lachgas

 • Lachgas kan leiden tot een verslaving
 • Tijdens zwangerschap kan lachgas invloed hebben op de ontwikkeling van het foetus
 • Het verhoogt de kans op gevoelloosheid en tintelingen
 • Lachgas kan leiden tot bloedarmoede en neurologische stoornissen
 • Het kan leiden tot zuurstoftekort
 • Lachgas kan misselijkheid veroorzaken
 • Veelvoorkomend als gevolg van het gebruik van lachgas is duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn
 • Het gebruik van lachgas kan de ontwikkeling van het brein negatief beïnvloeden
 • Wetenschappelijk is er nog vrij weinig bekend, wat de consequenties zijn op oudere leeftijd

Feiten en cijfers

 • Onder de scholieren tussen de 12 en 16 jaar blijkt dat 8% procent wel eens lachgas heeft gebruikt.
 • 45% van de gebruikers van lachgas rapporteerden duizeligheid.
 • Verwardheid werd door 27% van de gebruikers ervaren.
 • Hoofdpijn werd ervaren door 25% van de gebruikers.
 • In 2018 zijn meerdere winkels gestopt met de verkoop van lachgaspatronen die gebruikt worden voor slagroomspuiten, omdat deze voor recreatie worden gebruikt en ingeademd.
 • 1 op de 20 volwassenen had in 2016 ooit lachgas gebruikt.

Welke maatregelen kunnen er getroffen worden om het gebruik van lachgas als drug te voorkomen onder jongeren?

 • De negatieve gevolgen van het gebruik van lachgas duidelijk maken aan jongeren
 • De gevaren van het langdurig en overtollig gebruik van lachgas benadrukken
 • Bij de opvoeding zorg dragen aan jongeren zodat zij weten dat zij nadenken over de consequenties van hun handelingen.
 • In additie is goede voorlichting en preventie door instituten en de overheid ook belangrijk om het gebruik van alle soorten drugs terug te dringen. Op deze manier wordt de ernst van het gebruik van deze drugs ook benadrukt.